Корисна інформація

Посилено відповідальність за порушення у сфері містобудівництва

8 жовтня, 14:55
Навчання

Із 11 червня Законом від 17.01.17 р. № 1817-VIII унесено зміни до законодавства у сфері містобудівної діяльності, що посилюють відповідальність

Посилено відповідальність за порушення у сфері містобудівництва

Із 11 червня Законом від 17.01.17 р. № 1817-VIII унесено зміни до законодавства у сфері містобудівної діяльності, що посилюють відповідальність:

за порушення будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва (див. табл. 1, складену на підставі ст. 96 та 2446, окремих норм ст. 961 та 18842 КУпАП, викладених у новій редакції);

за правопорушення, вчинені юрособами та фізособами-підприємцями (суб’єктами містобудування) (див. табл. 2, складену на підставі змін, унесених до ст. 2 Закону від 14.10.94 р. № 208/94-ВР).

Вивчаючи таблиці, візьміть до уваги, що із 11 червня об’єкти будівництва
I та II категорій складності належать за класом наслідків (відповідальності) до об’єктів з незначними наслідками (СС1); III та IV категорій – до об’єктів із середніми наслідками (СС2); V категорії – до об’єктів із значними наслідками (СС3).

Суб’єкти містобудування несуть відповідальність за правопорушення, вчинені на об’єкті, що належить до складу комплексу (будови), у межах класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта.

Таблиця 1

1

2

3


п/п

Суть правопорушення

Розмір
адміністративного штрафу

1

2

3

Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва
(ст. 96 КУпАП)

1

Порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів чи споруд

Для громадян – від 50 до 100 НМДГ (від 850 до 1 700 грн.);
для посадових осіб – від 200 до 300 НМДГ
(від 3 400 до 5 100 грн.)

2

Повторне учинення вищезазначених дій особою, яка протягом року підлягала адмінстягненню за такі самі порушення

Для громадян – від 100 до 200 НМДГ (від 1 700 до 3 400 грн.);
для посадових осіб – від 300 до 500 НМДГ
(від 5 100 до 8 500 грн.)

3

Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про початок їх виконання (далі – повідомлення), якщо його подання є обов'язковим, а також наведення недостовірних даних у повідомленні

Від 200 до 300 НМДГ
(від 3 400 до 5 100 грн.)

4

Виконання будівельних робіт без подання повідомлення щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, а також наведення недостовірних даних у повідомленні

Від 250 до 350 НМДГ
(від 4 250 до 5 950 грн.)

5

Виконання будівельних робіт без подання повідомлення, а також наведення недостовірних даних у повідомленні, вчинені щодо об'єктів з незначними наслідка-
ми (СС1), крім порушень, зазначених у п. 4

Від 500 до 600 НМДГ
(від 8 500 до 10 200 грн.)

6

Виконання будівельних робіт без дозволу на їх виконання, вчинене щодо об’єктів:

– із середніми наслідками (СС2)


Від 1 000 до 1 500 НМДГ (від 17 000 до 25 500 грн.)

– значними наслідками (СС3)

Від 2 000 до 3 000 НМДГ (від 34 000 до 51 000 грн.)

7

Експлуатація об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі – декларація), вчинені щодо об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного
паспорта

Від 250 до 350 НМДГ (від 4 250 до 5 950 грн.)

8

Експлуатація об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації, вчинені щодо об'єктів з незначними наслідка-
ми (СС1), крім порушень, зазначених у п. 7

Від 500 до 600 НМДГ
(від 8 500 до 10 200 грн.)

9

Експлуатація об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних в акті готовності об'єкта до експлуатації, вчинені щодо об'єктів із середніми наслідками (СС2)

Від 1 000 до 1 500 НМДГ
(від 17 000 до 25 500 грн.)

10

Діяння, передбачені у п. 9, вчинені щодо об'єктів із значними наслідками (СС3)

Від 2 000 до 3 000 НМДГ ((від 34 000 до 51 000 грн.)

11

Незабезпечення замовником обов'язкового авторського та технічного наглядів

Від 500 до 1 000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн.)

12

Неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об'єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної документації
у разі обов'язковості подання такої інформації

Від 200 до 300 НМДГ
(від 3 400 до 5 100 грн.)

Порушення законодавства під час планування і забудови територій
(ст. 961 КУпАП)

13

Передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів, будівельних норм, стандартів і правил,
(у т. ч. в частині створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії), а також заниження класу наслідків (відповідальності) об'єкта (ч. 1)

Для головного архітектора та головного інженера проекту,
експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів
робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури,
які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, –
від 2 000 до 3 000 НМДГ (від 34 000 до 51 000 грн.)

14

Порушення строків надання замовнику містобудівних умов та обмежень, будівельного паспорта забудови земельної ділянки; вимагання у замовника документів, не передбачених законодавством; надання таких документів з порушенням установленого порядку, містобудівної документації на місцевому рівні, будівельних норм, стандартів і правил; порушення строків надання замовнику висновків (звітів) експертизи проектної та містобудівної документації, надання таких висновків (звітів) з порушенням установленого порядку, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених законодавством (ч. 3)

Для посадових осіб – від 500 до 600 НМДГ
(від 8 500 до 10 200 грн.)

15

Порушення вимог закону та строків видачі (відмови у видачі) дозволу на виконання будівельних робіт, реєстрації (повернення) декларації про готовність об'єкта до експлуатації та видачі (відмови у видачі) сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, вимагання під час реєстрації такої декларації, видачі дозволів і сертифікатів документів, не передбачених законодавством, видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, збудованого з порушенням будівельних норм (ч. 4)

Для посадових осіб – від 500 до 600 НМДГ
(від 8 500 до 10 200 грн.)

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю (ст. 18842 КУпАП)

16

Невиконання законних вимог (приписів) головних інспекторів будівельного нагляду Держархбудінспекції, виданих ними під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду (абзац перший ч. 3)

Для посадових осіб – від 150 до 200 НМДГ
(від 2 550 до 3 400 грн.)

Таблиця 2

1

2

3


п/п

Суть правопорушення

Розмір штрафу

1

2

3

1

Виконання суб'єктами містобудування, які є замовниками будівництва об'єктів (у разі провадження містобудівної діяльності), або тих, що виконують функції замовника і підрядника (далі – замовники), одночасно підготовчих робіт без повідомлення про їх початок (далі – повідомлення), а також наведення недостовірних даних у повідомленні

10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (далі – ПМ) (у 2017 році ПМ становить:

– із 1 травня по 30 листопада – 1 684 грн.;

– у грудні – 1 762 грн.) – відповідно 16 840
та 17 620 грн.

2

Виконання будівельних робіт без повідомлення, а також наведення недостовірних даних
у повідомленні про об'єкти з незначними наслідками (СС1)

36 ПМ
(відповідно 60 624 та 63 432 грн.)

3

Виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання на об’єктах:

– із середніми наслідками (СС2)


370 ПМ (відповідно 623 080 та 651 940 грн.)

– значними наслідками (СС3)

900 ПМ (відповідно 1 515 600 та 1 585 800 грн.)

4

Експлуатація або використання об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об'єкта до експлуатації чи в акті готовності об'єкта експлуатації, вчинені щодо об’єктів:

– з незначними наслідками (СС1)
36 ПМ (відповідно 60 624 та 63 432 грн.)

– із середніми наслідками (СС2)

370 ПМ (відповідно 623 080 та 651 940 грн.)

– значними наслідками (СС3)

900 ПМ (відповідно 1 515 600 та 1 585 800 грн.)

5

Незабезпечення замовником технічного нагляду у випадках, якщо такий нагляд є обов'язковим

40 ПМ (відповідно 67 360 та 70 480 грн.)

6

Незабезпечення замовником авторського нагляду у випадках, якщо такий нагляд є обов'язковим

50 ПМ (відповідно 84 200 та 88 100 грн.)

7

Неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об'єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної документації у випадках, коли подання такої інформації є обов'язковим

20 ПМ (відповідно 33 680 та 35 240 грн.)

8

Виконання підготовчих робіт без повідомлення про їх початок

10 ПМ (відповідно 16 840 та 17 620 грн.)

9

Виконання будівельних робіт без повідомлення про їх початок щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

10 ПМ (відповідно 16 840 та 17 620 грн.)

10

Виконання будівельних робіт без направлення повідомлення про їх початок на об'єктах з незначними наслідками (СС1)

36 ПМ (відповідно 60 624 та 63 432 грн.)

11

Виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання на об’єктах:

– із середніми наслідками (СС2)


370 ПМ (відповідно 623 080 та 651 940 грн.)

– значними наслідками (СС3)

900 ПМ (відповідно 1 515 600 та 1 585 800 грн.)

12

Невиконання приписів органів держархбудконтролю:

– про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил


15 ПМ (відповідно 25 260 та 26 430 грн.)

– зупинення підготовчих та будівельних робіт

50 ПМ (відповідно 84 200 та 88 100 грн.)

13

Недопущення посадових осіб органів держархбудконтролю на об'єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій

30 ПМ (відповідно 50 520 та 52 860 грн.)

14

Надання суб'єктами містобудування, залученими органами держархбудконтролю до проведення перевірок, недостовірних чи необґрунтованих висновків за результатами таких перевірок

30 ПМ (відповідно 50 520 та 52 860 грн.)

Інші стандарти
Державні будівельні норми
8 жовтня, 14:58
Державні будівельні норми
Будівництво ферми: алгоритм дій
8 жовтня, 14:51
Будівництво ферми: алгоритм дій
Стаття 16. Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила
8 жовтня, 14:49
Стаття 16. Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила
Порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва
8 жовтня, 14:44
Порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва
ПОДАРУНОК

Дізнайся ПЕРШИМ про ЗНИЖКИ, АКЦІЇ, НОВИНИ!!!