Угода для користувача

Загальні положення

 1. Онлайн-сервіс (платформа) Stroyok.com (далі також - «Портал») - торгівельна площадка з великим асортиментом будівельних товарів та послуг, яка допомагає підприємцям продавати товари та послугидля будівництва, ремонту та оздоблення, а покупцям - купувати, а також комунікаційна платформа для розміщення тимчасових оголошень від фізичних осіб, надає послуги на умовах, описаних у цьому документі.
 2. У цій Угоді користувача терміни використовуються в таких значеннях:

  Адміністрація Порталу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс» та/або особи, уповноважені ним належним чином на управління Порталом та надання послуг Користувачам.

  Автор оголошення - будь-яка дієздатна фізична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та публікує у відповідному розділі Порталу оголошення з інформацією про товари (послуги) з метою, у тому числі, але не виключно, подальшого продажу або покупки різних товарів та послуг іншими Користувачами.

  Відвідувач - будь-яка особа, яка взаємодіє з Порталом будь-яким способом, у тому числі та випадкові гості Порталу.

  Власник Порталу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 00000000), є постачальником послуг проміжного характеру у інформаційній сфері у розумінні Закону України «Про електронну комерцію» та не є ініціатором передачі інформації.

  Власник сайту - Продавець, який у порядку, встановленому Договором-офертою про надання послуг або окремого договору з Власником Порталу, отримав Послугу доступу та для якого був створений сайт, реєстраційні дані до нього, зазначені у Особистому кабінеті, та який наповнює Сайт інформаційними ресурсами - контентом.

  Верифікація - перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду, відправленого Адміністрацією Порталу у SMS/Viber - повідомленні на номер, вказаний Користувачем при реєстрації, оформлення замовлення, подачі Оголошення, написанні відгуку далі.

  Додаткові послуги - інші послуги, перелік та вартість яких розміщені за посиланням -http://_____________________ і надаються Продавцям на умовах Договори - оферти про надання послуг

  Контент - будь-яка інформація, яка розміщується Користувачем на Порталі, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товарних позицій, фотографії, характеристики товару/послуги, рекламні матеріали, інформація про Продавця або Користувача, відгуки, Оголошення, тощо.

  Користувач - Продавець, Покупець, Автор оголошень або Відвідувач, які погодилися з умовами цієї Угоди.

  Обліковий запис - електронний кабінет Користувача (аккаунт) у функціональній системі Порталу, який має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може управляти своїми Сервісами.

  Оголошення - повідомлення з інформацією про товари (послуги), яке розміщується Автором оголошення з метою, у тому числі, але не виключно, подальшого продажу або покупки різних товарів та послуг іншими Користувачами. Зміст Оголошення має відповідати вимогам до Контенту та Правил розміщення інформації на Порталі.

  Товарна позиція - комерційну пропозицію Продавця про продаж товару/послуги, що публікується ним на Порталі/Сайті.

  Покупець - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа - підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди та яка, користуючись можливостями Порталу, купує та/або замовляє запропоновані Продавцями, Авторами оголошень товари/послуги. Покупець може користуватися можливостями Порталу як шляхом реєстрації на Порталі зі створенням свого «Кабінету покупця», так й без такої реєстрації. Покупець може бути одночасно Автором оголошення.

  Політика конфіденційності - умови роботи з конфіденційною інформацією на Порталі, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди та розміщена за посиланням: https://________________ .

  Портал - сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу (платформи) Stroyok.com, який розміщений у мережі Інтернет за адресою https://stroyok.com та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Будсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 00000000 ).

  Правила оформлення товарних позицій на Порталі - вимоги до оформлення Контенту на Порталі, що є невід'ємною частиною цієї Угоди та розміщені за посиланням: http://____________________

  Правила публікації відгуків - вимоги, яких повинен дотримуватися Користувач при розміщенні та публікації відгуків про діяльність Продавців та Авторів оголошень на Порталі, які є невід'ємною частиною цієї Угоди та розміщені за посиланням: http://___________________________

  Правила розміщення інформації на Порталі - вимоги, яких повинні дотримуватися Продавець, Автор оголошення, щоб мати можливість здійснювати продаж та/або розміщувати Оголошення на Порталі та вимоги до Контенту, який ними розміщується на Порталі та/або своєму Сайті, є невід'ємною частиною Угоди та розміщені за адресою: http://______________________ . У разі порушення цих Правил Продавцем або Автором оголошення Адміністрація Порталу має право відмовити такому Користувачеві у доступі до Порталу (або його відповідного розділу) та надання інших послуг Порталу.

  Правила розміщення оголошення - вимоги, яких повинен дотримуватися Автор оголошень при розміщенні та публікації Оголошень у відповідному розділі Порталу, які є невід'ємною частиною цієї Угоди та які розміщені за посиланням: http://__________________. У разі порушення цих Правил Адміністрація Порталу має право не публікувати таке Оголошення та/або відмовити Користувачеві у доступі до Порталу (або до розділу «Оголошення») та надання інших послуг Порталу.

  Продавець - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка здійснює діяльність з продажу товарів та/або послуг, зареєстрована на Порталі та має доступ до розділу порталу «Кабінет компанії», в якому може публікувати інформацію про себе (у тому числі - контактну), щодо пропонованих товарів та послуг, комерційні пропозиції та рекламні оголошення, іншу інформацію. Продавець, який одержує Послугу доступу, одночасно може бути Власником сайту, створеного для нього на платформі Stroyok.com. Фізичні особи, які не зареєстровані як підприємці не можуть здійснювати з використанням Порталу діяльність з продажу товарів/послуг з метою отримання прибутку, однак можуть розміщувати оголошення у відповідному розділі порталу «Оголошення».

  Рекламні послуги - послуги з розміщення реклами у мережі Інтернет, перелік та вартість яких розміщені за посиланням - http://________________ , та на умовах, що надаються Продавцям, Договори - оферти про надання послуг

  Розділ порталу «Оголошення» - окремий розділ Порталу, у якому публікуються Оголошення; комунікаційна платформа для розміщення тимчасових оголошень від фізичних осіб.

  Розміщення оголошення - це дія Користувача (Автора оголошення), яка виражається у публікації або активації одного Оголошення на порталі Stroyok.com, а також зміні чинного Оголошення, якщо така зміна передбачає заміну та/або додавання товару, зміну істотних характеристик товару, зміну регіону, тощо.

  Сайт - інтернет-сайт Продавця, створений на Порталі з доменним ім'ям формату поддомен.stroyok.com або з зовнішнім доменним ім'ям, зареєстрований та оформлений з використанням Порталу відповідно до умовДоговори - оферти про надання послуг , що функціонує як інтернет-магазин.

  Сервіси - сукупність послуг, що надаються Користувачам на Порталі відповідно до цієї Угоди та Договори - оферти про надання послуг , на платній або безоплатній основі, в тому числі, але не виключно, послуги з реєстрації користувачів на Порталі, створення облікового запису, реєстрації доменного імені поддомен.stroyok.com, доступу до розділу порталу «Кабінет компанії», та/або «Кабінет Покупця», використання Порталу для розміщення оголошення, надання доступу, додаткові та рекламні послуги, відображення товарів Продавця в каталозі, а також комплекс дій, пов'язаних з наданням Покупцям та Відвідувачам можливості вибору і замовлення товарів/послуг Продавців, їх комунікацій з Авторами оголошень у відповідних категоріях та інше.

  Угода - це Угода користувача, яка розміщена за адресою: https://__________________.

 3. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Порталом. Цим Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди користувача, а Портал надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід та використання Порталу, а також Сервісів на умовах, викладених у цій Угоді.
 4. Будь-яка взаємодія користувача з Порталом (в тому числі, але не виключно, реєстрація на Порталі, Верифікація, розміщення Оголошення, перерахування Користувачем грошових коштів Власнику Порталу як передоплату за послуги Порталу та/або фактичне користування Сервісами) означає безумовну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди (у тому числі її додатків), безумовне прийняття її умов із зобов'язанням дотримуватися обов'язків, покладених на Користувача, що випливають з цієї Угоди. Така взаємодія з Порталом є повним і безумовним акцептом цієї Угоди, незнання якого не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання її умов.
 5. Угода користувача може бути змінена Адміністрацією Порталу без попереднього повідомлення. Поточна версія Угоди користувача доступна на сторінці https://____________. Продовження користування Порталом Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Порталом) означає його згоду зі змінами у Угоді.
 6. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та/або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він не має права користуватися можливостями/Сервісами Порталу та зобов'язаний припинити використання Порталу та покинути його.
 7. Крім тексту цієї Угоди, порядок надання сервісів та користування Порталом визначається також Політикою конфіденційності , Правилами розміщення інформації на Порталі , Правилами оформлення товарних позицій на Порталі , Правилами публікації відгуків , Правилами розміщення оголошень , котрі є невід'ємною частиною цієї Угоди.
 8. Адміністрація Порталу має право у будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві у реєстрації та/або користуванні Порталом у разі порушення ним умов цієї Угоди.

Опис послуг

 1. Портал надає послуги, що дозволяють Користувачам реєструватися та створювати на Порталі облікові записи, пропонувати до продажу товари та/або послуги Продавців, розміщувати Оголошення, ознайомлюватися з пропозиціями Продавців та Авторів оголошень та здійснювати покупки.
 2. Після реєстрації на Порталі Продавець отримує доступ до розділу Порталу "Кабінет компанії", якому надається унікальний ID-номер та в якому він може публікувати інформацію про компанію, яку він представляє: контактну інформацію, інформацію про товари та послуги, що пропонуються Продавцем, іншу інформацію про нього. Також після реєстрації Продавець може зареєструвати доменне ім'я поддомен.stroyok.com або інший - зовнішній домен, який буде використовуватися для функціонування сайту, на якому розміщуватиметься інформація, яка публікується Продавцем в розділі «Кабінет компанії».
  1. Після реєстрації на Порталі у якості Продавця Користувач має можливість користуватися сервісами Порталу без додаткової оплати протягом тестового періоду - 14 календарних днів, після закінчення якого Користувач вибирає один із запропонованих варіантів платних послуг відповідно до умов Договора - оферти або продовжує користуватися Порталом з обмеженими функціональними можливостями.
  2. Платні послуги надаються на Порталі на умовах Договори - оферти про надання послуг Під час першого замовлення Послуги доступу для Продавця може створюватися особистий інтернет-сайт на Порталі (з використанням його апаратних та технічних можливостей), який може використовуватися Продавцем (Власником сайту) для подання або реалізації його товарів, робіт або послуг шляхом здійснення електронної угоди. Власник сайту (Продавець) самостійно наповнює Сайт та/або відповідні розділи 'Kабінета Компанії' інформацією, він є ініціатором передачі інформації, має можливість змінювати її зміст і вибирати одержувача.
 3. Після успішної верифікації при подачі Оголошення Автор оголошення отримує доступ до розділу Порталу «Кабінет покупця - Мої оголошення», в якому зберігається інформація про нього, історія оголошень та комунікації з Покупцями або Відвідувачами, інша інформація та за допомогою якого він може публікувати Оголошення, не заповнюючи повторно свої дані, спілкуватися з іншими Користувачами за допомогою чату, визначати умови та укладати угоди. Якщо до моменту публікації першого Оголошення Користувач був зареєстрований на Порталі, після успішної його Верифікації автоматично реєструється на Порталі за наданими під час Верифікації даними.
 4. Після реєстрації на Порталі Покупець отримує доступ до розділу Порталу «Кабінет Покупця», у якому зберігається інформація про нього, історія замовлень, інша інформація, та за допомогою якого він може робити замовлення, створювати оголошення, спілкуватися у чаті тощо, не заповнюючи повторно свої дані.
 5. Будь-який Користувач, користуючись сервісами на Порталі, може залишати свої відгуки про інших Користувачів, дотримуючись при цьому Правила публікації відгуків
 6. Реєстрація та створення на Порталі облікового запису, реєстрація доменного імені, доступ до розділів порталу «Кабінет компанії» та «Кабінет Покупця» (у тому числі підрозділу "Мої оголошення"), оформлення Покупцями замовлень здійснюється безкоштовно.
 7. Послуги доступу, додаткові та рекламні послуги надаються за плату на підставі та відповідно до умовДоговори - оферти про надання послуг
 8. Власник Порталу не є стороною електронної угоди між Продавцем та Покупцем, предметом якої виступають товари, роботи або послуги, пропоновані Продавцями на їх Сайті/сторінці. Всі угоди між Авторами оголошень та іншими Користувачами укладаються безпосередньо, Власник Порталу не є учасником таких угод, а лише надає комунікаційну торгову площадку для розміщення оголошень. Власник Порталу не несе відповідальності за зміст інформації, що передається або одержуваної інформації та за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами результатів сервісів Порталу.

Права та обов'язки Порталу

 1. Обов'язки Порталу полягають виключно у забезпеченні можливості отримання Користувачем Сервісів у порядку, визначеному цією Угодою.
 2. Адміністрація Порталу залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку інформацію, яка публікується Користувачами на Порталі, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Порталу у будь-який час та без пояснення причин.
 3. Портал має право встановлювати будь-які обмеження у використанні сервісів Користувачами.
 4. Адміністрація Порталу має право змінювати умови цієї Угоди. Інформація про такі зміни публікується Адміністрацією на Порталі та/або у інформаційній розсилці.
 5. Адміністрація Порталу має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію у будь-якому розділі Порталу без узгодження з Користувачем.
 6. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди (разом з його невід'ємними частинами), Адміністрація Порталу має право призупинити, обмежити або припинити доступ такого Користувача до будь-якого з сервісів в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Портал не несе відповідальності за будь-які збитки, що можуть бути нанесені Користувачеві такими діями.
 7. Адміністрація Порталу має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень (комерційних пропозицій), в тому числі електронних повідомлень на адреси наданої Користувачем електронної пошти або SMS/Viber-повідомлень на надані Користувачем номера його мобільних телефонів, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію про можливостях Сервісів на Порталі, діяльності Власника Порталу або його партнерів. Користувач в будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.
 8. Адміністрація Порталу зобов'язується не використовувати дані Користувача, отримані при реєстрації у цілях, не передбачених цією Угодою та додатками до нього, та гарантує нерозголошення цих даних, крім випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Порталу у силу приписів законодавства України.
 9. Адміністрація Порталу зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби підтримки у разі зазначення Користувачем ідентифікаційних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Послуг. Адміністрація Порталу може на свій розсуд вимагати від Користувача оформлення запиту до служби підтримки по електронній пошті з адреси, вказаної Користувачем при реєстрації та/або зазначеної у його обліковому запису.
 10. Адміністрація Порталу має право здійснювати модерацію всього Контенту та Оголошень на відповідність їх вимогам цієї Угоди, Правил розміщення інформації на Порталі, Правил розміщення оголошень, Правил публікації відгуків та чинного законодавства України, та у разі виявлених порушень у будь-який час на свій розсуд видаляти таку інформацію з Порталу без пояснення причин.
 11. Адміністрація Порталу залишає за собою право видаляти з Порталу та з власних серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на її думку, є неприйнятними, незаконними, недостовірними, дискримінаційними, такими, що порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності, тощо або порушують цю Угоду.
 12. Адміністрація Порталу має право відмовитися від надання послуг Продавцю та розірвати договір у односторонньому порядку у разі порушення цим Продавцем Правил розміщення інформації на Порталі, та якщо після направлення йому Адміністрацією Порталу двох попереджень, він знову опублікував інформацію, заборонену до розміщення на Сайті.

Права та обов'язки Користувача

 1. Під час реєстрації та/або заповнення форми замовлення та/або подачі Оголошення Користувач повинен надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, які пропонуються у формі для реєстрації та у формах розділів порталу "Кабінет Компанії", та "Кабінет Покупця" (у тому числі його підрозділи "Мої оголошення") та підтримувати цю інформацію у актуальному стані, такому, що відповідає дійсності.
 2. У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністрація Порталу має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та припинити надання йому Послуг.
 3. Користувач зобов'язується використовувати Портал/Сайт тільки у законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Власника Порталу.
 4. Користувач не має права вчиняти дії, що впливають на нормальну роботу Порталу та є його несумлінним використанням.
 5. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю/облікового запису, шляхом підбору логіна та пароля, взлому або інших дій.
 6. Користувач не має права передавати, відступати, продавати, передавати у користування тощо свої логін та пароль для доступу до Порталу та Сервісів, а також права на Сайт, третім особам без згоди Адміністрації Порталу. У разі передачі логіна та пароля або прав на Сайт будь-третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.
 7. У разі, якщо Власник сайту бажає передати права на Сайт іншій особі (далі також - Новий власник), він зобов'язаний надіслати письмове повідомлення про це Власнику Порталу із зазначенням всіх реквізитів Нового власника. Після отримання повідомлення і, якщо Новий власник не заперечує та надав Адміністрації Порталу всі необхідні дані про себе, Рахунок переоформляється Адміністрацією Порталу на такого Нового власника, який набуває статусу Власника Сайту. Всі майнові правовідносини щодо передачі прав на такий Сайт Власник сайту та Новий власник регулюють між собою окремо, Адміністрація Порталу не є стороною цих правовідносин. У такому випадку всі дані про результати діяльності на сайті попереднього власника видаляються (в тому числі відгуки, рейтинг, статус сертифікованої компанії тощо). Новий власник зобов'язаний в найкоротший термін (до трьох календарних днів) оновити контактні дані на Сайті шляхом заповнення всіх обов'язкових полів "Кабінету компанії" розділу Налаштування, Реєстраційні документи, Профіль тощо та верифікувати свій обліковий запис.
 8. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання облікового запису Користувача, він повинен негайно повідомити про це Адміністрацію Порталу. Адміністрація Порталу не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням облікового запису та/або Сайту Користувача. Користувач не може використовувати пароль та Обліковий запис/Сайт іншого Користувача без спеціального дозволу та згоди власника цього облікового запису/сайту та/або пароля. Портал та Адміністрація Порталу не несуть відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.
 9. Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу в цілях, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.
 10. Продавці та Автори оголошень гарантують, що володіють всіма правами на використання матеріалів та Контенту, що розміщуються ними на Порталі, Сайтах та у оголошеннях, у т.ч. правами інтелектуальної власності.
 11. Користувачі не можуть створювати, відправляти, передавати, розміщувати або публікувати будь-яку інформацію на Порталі/Сайті і в оголошеннях про продукцію та/або послуги, яку не мають права продавати, рекламувати або надавати відповідно до законодавства України. У разі, якщо відповідно до чинного законодавства, продаж та/або реклама певних товарів та/або послуг заборонені, Користувач буде самостійно нести повну відповідальність за дотримання такого законодавства при розміщенні їм такої інформації на Сайті/Порталі.
 12. Користувачі не можуть спотворювати характер їх відносин з Порталом та робити вигляд, що діють від імені Порталу без згоди Адміністрації Порталу.
 13. Якщо Адміністрація Порталу буде вважати або виявить, що Користувачем порушуються права Порталу або права інших користувачів або третіх осіб будь-яким способом, зазначеним вище, а також у разі наявності в діях користувачів ознак шахрайства, Адміністрація Порталу на свій розсуд може вжити заходів для запобігання такого порушення, оскільки своїми діями Користувач завдає шкоди діловій репутації Порталу. Такими заходами можуть бути: обмеження, призупинення або припинення облікового запису (-ів) Користувача та доступу до сервісів Порталу, видалення розміщеного Користувачем (Продавцем) Контенту/Об'яв/Відгуків, зменшення розміру будь-яких знижок на послуги Порталу (або їх скасування), застосування інших технічних, юридичних та інших, не заборонених законодавством заходів, пов'язаних з обмеженням послуг Порталу, що їх має Користувач, який допустив порушення.
ПОДАРУНОК

Дізнайся ПЕРШИМ про ЗНИЖКИ, АКЦІЇ, НОВИНИ!!!